Klantenservice

Algemene voorwaarden

U kunt de algemene voorwaarden onderstaand downloaden: Download algemene voorwaarden

Herroepingsrecht

Eén van de belangrijkste bepalingen in de wet Kopen op Afstand is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een product te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van minimaal veertien werkdagen te gunnen waarbinnen deze het product zonder opgaaf van redenen kan retourneren. Het is de leverancier niet toegestaan hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten. Koops Koffieservice hanteert een periode van 14 dagen welke ingaat op de eerstvolgende dag na aflevering van het product. Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (hieronder vallen op maat gemaakte kerstpakketten e.d.).
Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid Koops Koffieservice spant zich in om de inhoud van http://www.koopskoffie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op http://www.koopskoffie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Koops Koffieservice.

Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koops Koffieservice en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koops Koffieservice, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Velden zijn niet correct ingevuld